Poésies

Portrait de Angie

Ankamantatra

Miarahaba am-pifaliana hatrany 
 

ANKAMANTATRA 

Inona no ataoko anarany?
Tsy haiko izay hilazàna azy!
Tena tiako ny hatsarany,
Na tsiro na endriny aminazy!

Voatabia tan-jaridaina,
Oignons sy sakay koa, 
Vao notàzako maraina,
Dia notsindrîko atody akoho.

Dia nasiako sira kely.
Tan-dafaoro ny nahandro
Tiako erý ilay modely,
Vita ny sakafo atoandro!

Tononkalo sy nahandron'i Mamiarisoa Lalao RALAITSIROFO : 06.09.2018
Valiny mety azo antsoina " omelette au four"

Mazotoa o 

 

Pastéïs de nata

PASTÉÏS DE NATA

Pastéïs de nata,
Tsy mofo gasy io fa vazaha!
Fa vita rehefa atao,
Ka etsy ambarako anao:

300g ny lafarina,
Raha mihoatra kely dia tsy maninona,
200g ny dibera 
Ary rano androantokom-bera.

Atao anaty baolina 
Ilay rano sy lafarina,
Dia volavolaina 10 minitra,
Ary atao boribory tsy mitsiatra.

Fonosina film plastique
Dia atao anaty frigo hangatsiaka.
Rehefa afaka ora iray,
Dia atao pâte feuilletée @ zay.

Flan lavanila

"FLAN" LAVANILA

Mila ronono iray litatra,
Atody 4 na 5 raha hanitatra.
Siramamy 150 girama
Ary 100g ny lafarina madama!

Mba ho manitra asiana lavanila,
Na canelle koa aza tsy maninona.
Izay fotsiny no zavatra ilaina
Ka izao atao ary aza mitaraina!

Satria ilay flan dia tsotra kely
Mora atao fa tsy sarotra velively
Na misy na tsy misy "pâte brisée"
Dia mety foana ilay izy, tsara be!

Gâteau aux tomates vertes

GATEAU AUX TOMATES VERTES 

Otazo ilay voatabia mbola manta,
Na ilay sômasôma ry Hanta,
Teteho dia ahandroy amin'izay,
Dia ampio an'ireto koa ry Miray:

Mitovy amin'ny lanjany ny siramamy,
Ny rano koa torak'izany ry Mamy,
Azo ampiana lavanilina ho manitra,
Sa ahoana hoy ianao ry Hanitra?

Rehefa ritra ilay izy dia hajanony,
Dia avelao angatsiaka ry Ony,
Ny gâteau amin'izay no karakarao,
Ka omany ny fitaovana ry Lalao!

Mofo trondro

Zaraina am-pitiavana sy am-pifaliana 
RECETTE EN POESIE 

MOFO TRONDRO !

Mofo trondro, izay no anarany,
Fa tsotra kely ny tantarany!
Mila trondro nilon-tsira 400g
Levure 1 sachet sy farine 400g.

1 citron sy 1 sotrokely ny sakay,
Ary alaiko any tokontany ny sisan'izay. 
Izany hoe ny atody 4 an'ny akoho,
Persil, oignon ary tongolo gasy koa!

Hafanaina ny rano angotraka,
Atsoboka ao ilay nofon-trondro hisokatra.
Vetivety ihany fa tsy atao masaka,
Esory ny taolany tandremo sao latsaka!

Atody hafa kely

"ATODY HAFA KELY !"

Ataovy masa-drano ny atody anankiroa,
Aza tonga dia voasana, f'ampangatsiaho aloha!
Kapohy anaty baolina ny atody roa hafa,
Asio sira mba hatsiro fa raha ts'izay tsy tafa!

Alaivo biscotte efatra dia koseho ho potika,
Tsy mila laona akory fa tavoahangy dia rotika,
Ampadalovy ao anatin'ilay atody voakapoka,
Ilay atody masaka voavaofy, aza hakarapoka!

Atody am-bilany kely

"ATODY AM-BILANY KELY" - "oeuf cocotte"

Toa hafa kely izato anarany,
Fa tsotra ihany ny tantarany....

Ahandroy 1 kapoaka ana "coquillette"
Izay tianao hamasahany dia mety!

Avy eo dia tatavano,
Mba hitsiaka tsisy rano.

Totoy ny tongolo gasy voavôfy,
2 na 3 ihany sao tsy tian'ny rabôfy...

Endaso anaty vilany efa nasiana dibera,
Iray sotro lehibe na koa faribodim-bera.

Mangalà lafarina roa sotro lehibe,
Levony anaty ronono iray baolina dité.

Akoho sesika

Akoho sesika

Ireto no zavatra ilaina
Raha toa ianao ka tsy malaina,
Akoho iray lehibe
Henakisoa matavy be.

Atody masaka roa na telo isa
Ireo ravi-manitra tsy voatanisa
Izay tianao mety daholo,
Thym, persil na koa tongolo...

Fanosehana, fanjaitra kofehy,
Ary vilany mba lehibebe.
Dia toy izao ny zavatra atao
Raiso an-tsoratra raha tianao:

Alaivo ilay akoho efa voadio
Ka eo anivon'ny vatany didio,
Dia esory ny anatiny rehetra
Taolana, nofo, tsy misy fetra.

Portrait de Angie

Clafoutis

"CLAFOUTIS"

Io ary ilay izy:
Mofo mamy misy cerises.
Clafoutis no anarany; 
Tsy dia lafo raha ny sarany.

Cerises 600 grama
Lafarina 100 grama
Dibera iray ampahefany
Ary koa ronono fahefany.

Efatra sotro lehibe 
Ny siramamy fa tsy be.
Ary sira iray mitsongo
Sy atody 4 mba hitombo.

Ny lafaoro hafanao
Ary ny rehetra karakarao
Lovia jobo ampiasaina
Ao ireto no volaina:

Mofo tsy very

"MOFO TSY VERY"

"Mofo tsy very"
Izay no ataoko anarany,
Satria tsy ny Gasy irery,
No mahay ny tantarany!

Mofo maina izy io,
Alona atody sy ronono,
Ka izao no tadidio:
Endasina izy fa tsy atono!

Atody enina ampiasaina,
Amin'ny ronono iray litatra,
Ary mba hamelombelon'aina,
Mamio kely, izay no hitatra!

Rehefa milona tsara,
Dia avelao mba hitsika,
Avy eo endaso f'aza tara,
Ndrao potik'izy ka ho ratsy bika.

Pages